Vilka krav ställs på dig som framtidens lagerarbetare?

Vilka krav ställs på dig som framtidens lagerarbetare?

Libera möter dagligen kunder som är på en förändringsresa sett till logistik och transportbranschens transformation mot tekniska och digitala lösningar. Vår marknadschef Per Borgegård har pratat med våra kunder som bekräftar utvecklingens framfart. Det vanligtvis manuella lagerarbetet ersätts av automation, robotlösningar och digitala verktyg som skall göra logistiken effektivare. Framtidens lagerarbetare förväntas möta nya krav och utmaningar i takt med att teknologin i logistikbranschen utvecklas.

Så kommer lagerarbetaren bytas ut mot en robot? Nej, inte än på ett tag i alla fall. Istället för att ersätta människor helt kan automatiseringen komplettera människors arbete. Framtidens lagerarbetare kan arbeta sida vid sida med robotar och andra automatiserade system. Arbetet kan innefatta ansvar för att övervaka och underhålla maskiner och system vilket i sig kan innebära att lösa komplexa problem som kräver mänsklig bedömning och fingerfärdighet.

Liberas rekryteringsansvarige sammanfattar de mest efterfrågade kompetenserna för lagerarbetare som anställs i de nya högteknologiska logistikcentren runt om i landet.

Teknisk kompetens

Vad innebär teknisk kompetens? Inom modern logistik förväntas du vara bekant med och ha förmåga att använda olika typer av tekniska lösningar och automatiseringssystem som används i lagerhanteringen. Det kan vara användning av maskiner som robotar, autonoma fordon, drönare eller annan sorts automatiserad utrustning för att hantera varor och optimera lagerprocesserna.

Datahantering och analys

Framtidens lagerarbetare kan förväntas ha grundläggande kunskaper inom dataanalys och använda digitala verktyg för att övervaka lagrets varor, spåra försändelser och analysera efterfrågan på lagrets varor. Dataanalysen innebär att du kan förväntas behöva tolka och agera utifrån data för att minimera risker och fel i lagerhanteringen.

Anpassningsförmåga och flexibilitet

Lockar det att arbeta på ett e-handelslager? Med den snabba utvecklingen inom e-handeln ställs det höga krav från kunder och en ökad förväntan på snabba leveranser som innebär att du som lagerabetare behöver ha ett flexibelt förhållningssätt och kunna anpassa dig utifrån förändrande förutsättningar. Utifrån kundbehov och efterfrågan kan förändringar i arbetsflöden och prioriteringar göra att dina arbetsdagar kan komma att se annorlunda ut från dag till dag.

Kommunikation och samarbete

Även om den teknologiska utvecklingen och automatiseringen spelar en allt större roll inom logistikens värld kommer förmågan att kunna kommunicera och samarbeta med kollegor, kunder och leverantörer vara fortsatt viktigt. Det interna samarbetet ersätts inte av robotar vilket innebär att teamarbete med andra avdelningar som inköp och kundservice kommer vara en naturlig del av lagerarbetarens arbetsdagar.

Hållbarhetsmedvetenhet

Logistik och transportbranschen har fått ökat miljö- och hållbarhetsansvar vilket i sin tur innebär att du som lagerarbetare behöver vara medveten om och kunna tillämpa hållbara metoder och principer på lagret. Det kan exempelvis innebära optimering av förpackningsprocesser, hålla koll på fyllnadsgrad och återvinna eller återanvända material och på så vis hålla nere avfallen.

Vi kan konstatera att framtidens lagerarbetare sannolikt kommer att påverkas ytterligare av de fortsatta framstegen inom teknik och automatiseringen av logistikbranschen. Vi ser att den tekniska utveckling och bidrar till fler hållbara arbetsplatser och arbetsuppgifter som ställer lägre krav på fysiskt krävande arbetsuppgifter – bra tycker vi!

Libera är ett kompetensföretag inom logistik och industri. Vi är ständigt på jakt efter duktiga lagermedarbetare så tveka inte på att ta kontakt med oss om du letar efter din nästa utmaning. Tips! Connecta med oss och håll dig uppdaterad om våra lediga tjänster när de annonseras. Läs mer på jobb.libera.se. Vi ses!