Kompetensföretagens rapport visar att tre av fyra konsulter är positiva till jobbet

Igår släppte Kompetensföretagen sin senaste konsultundersökning som visar på att 3 av 4 som arbetar som konsulter är positiva till sina arbeten. Det är likvärdigt med hur övriga arbetsmarknaden ser på sitt arbete, 77 procent av konsulterna svarade att de hade en positiv upplevelse av jobbet och av de övriga svarande var det 84 procent.

Positiv upplevelse ger arbetsengagemang

En positiv upplevelse av sitt arbete ger ett bättre arbetsengagemang där Arbetshälsoinstitutet räknar upp nedan faktorer som bidragande:

  • Mångsidiga arbetsuppgifter 
  • Möjligheterna att påverka arbetet 
  • Uppskattning och stöd man får på arbetsplatsen 
  • Uppmuntrande ledarskap 
  • Möjlighet att lära sig och utveckla sin arbetsförmåga

Inbyggt i konsultrollen

Många av de delar som Arbetshälsoinstitutet nämner är antingen inbyggda i konsultrollen, eller är orsaker till att människor söker sig dit. I konsultundersökningen kan en bland annat se att:

  • Var femte sökte sig till konsultyrket för att de ville prova olika arbetsplatser eller få ett bättre eller mer intressant jobb
  • Tre av fyra är nöjda med sina arbetsuppgifter 
  • Tre av fyra upplever arbetet som meningsfullt
  • Fyra av fem känner sig uppskattade av kollegor och kundföretag
  • Var fjärde sökte jobbet för att utveckla sin kompetens

Mer information finner ni om undersökningen finner ni på Kompetensföretagens hemsida via följande länk: https://www.kompetensforetagen.se/2021/09/tre-av-fyra-konsulter-ar-positiva-till-jobbet/

Att jobba som konsult hos Libera

Vi på Libera är medlemmar hos Kompetensföretagen och då omfattas man av kollektivavtal och tjänstepension samt försäkringar. Inom LO-området sätts dessutom lön genom en GFL (Genomsnittligt Förtjänstläge) vilket oftast innebär en högre lön än om man blir direkt anställd av kundföretaget.