Framtidsspaning – Hur ser karriärutsikterna ut inom Supply Chain?

Karriärutsikterna inom supply chain managment och logistik är generellt sett mycket goda. Det är en bransch som växt i snabb takt de senaste åren tack vare den växande e-handeln och globaliseringen men även den gröna omställningen har bidragit till att branschen är i behov av kompetens en lång tid framöver. Kravet på effektiva och välorganiserade leveranskedjor är således inget som kommer klinga av utan tvärtom. Logistik och transportbranschen behöver fortsätta utveckla och driva, bland annat hållbarhetsperspektivet, för att företagen i branschen skall fortsätta ligga i framkant. Här behövs kompetens!

Libera framtidsspanar och listar några av de hetaste karriärmöjligheterna inom logistik och supply chain managment. Är det dags för dig att ta klivet vidare till nästa roll? Hör av dig till oss!

1. Supply Chain Manager

Supply chain managers har en nyckelroll i att övervaka och optimera leveranskedjan. Med ansvar för att planera och samordna aktiviteter som produktion, lagerhållning, inköp, transport och distribution för att säkerställa en smidig leveranskedja i alla led. Det är en varierande roll i händelsernas centrum. Efterfrågan på kompetens inom supply chain managment är hög och kommer vara fortsatt hög framåt. Tips! Prenumerera på våra lediga tjänster inom supply chain managment och håll dig uppdaterad om spännande öppningar!

2. Logistikkoordinator

En logistikkoordinator är ansvarig för att organisera och hantera de operativa aspekterna av leveranskedjan och arbetar i nära samarbete med Supply Chain Managern. En logistikkoordinator samordnar transporter, övervakar lagerhållning och ansvarar för att hantera logistikhanteringssystem. Planering och schemaläggning av försändelser är arbetsuppgifter som också kan ingå i logistikkoordinatorns roll. Men den ökande automatiseringen och digitaliseringen inom logistik och transportbranschen blir kunskaper inom IT för att hantera WMS, TMS och affärssystem allt viktigare för rollen som logistikkoordinatorn.

3. Inköpare

Inköparen ansvarar för inköp av de material och varor för företagets verksamhet. I arbetet ingår övervakning av inköpsprocesser med allt från att analysera marknader, prissättningar och förhandlingar med leverantörer. I rollen ingår nätverkande och relationsbyggande i en ofta global kontext med leverantören från hela världen. Efterfrågan på inköpare är fortsatt hög och förutspås vara så en lång tid framöver. Tips! Vi är alltid på jakt efter talanger inom inköp. Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad när lediga tjänster kommer ut.

4. Supply chain analyst

En supply chain analysts arbetsuppgift är att just analysera och optimera leveranskedjan. Med data och analysverktyg identifiera effektivitetsförbättringar, kostnadsbesparingar och risker i leveranskedjans alla led. Med den växande gröna omställningen kommer även analyser ur ett hållbarhetsperspektiv vara än mer aktuella de kommande åren. Efterfrågan på supply chain analysts kommer vara hög framöver med goda karriärmöjligheter.

5. Hållbarhetsspecialist inom Supply Chain

Sist men inte i minst – hållbarhetsspecialisten. Det har inte undgått någon att hållbarhetsperspektivet är viktigare än någonsin tidigare. Konsumenter, kunder och myndigheter ställer högre krav på företagens hållbarhetsarbete och med den växande e-handeln är det helt rätt i tiden att satsa på en karriär som hållbarhetsspecialist inom Supply chain. I rollen arbetar du med att utveckla och implementera hållbara strategier och initiativ inom leveranskedjans alla led. Exempelvis med minskning av koldioxidutsläpp, användning av återvinningsbart material och utvidgningen av gröna logistiklösningar.

Det krävs inte alltid en högskoleutbildning för roller inom Supply Chain Managment utan många som har befattningar inom spannet i dagsläget har arbetat sig uppåt, men en utbildning kan ge ett bra försprång. För dig som vill ta dig snabbt upp i karriären rekommenderar vi utbildning eller kurser inom datavetenskap, affärsanalys, hållbarhet och logistikteknik.

Libera är ett kompetensföretag inom logistik och industri. Vi är alltid på jakt efter dig som vill ta nästa steg inom supply chain. Med ett brett nätverk av logistik och industriföretag kan vi ha din nästa utmaning runt hörnet. Connecta med oss och håll dig uppdaterad på våra lediga tjänster. Läs mer om våra lediga tjänster på jobb.libera.se