Inhouse Solutions

Liberas organisation har lång erfarenhet av drift av logistikverksamheter i olika former

Genom Libera Inhouse Solution kan vi erbjuda ett utökat driftansvar av er site, personalentreprenader eller drifta en funktionsaffär.

Libera Inhouse Solution innebär att vi tar ett utökat ansvar av din verksamhet eller site där vi ansvarar för hela driften av din verksamhet. Det som särskiljer upplägget Libera Inhouse Solution från en klassisk bemanningslösning är ett utökat ansvar för driften av er logistikverksamhet. Här finns olika möjligheter i ett övertagande av befintlig personal eller uppstart med en ny personalstyrka.

För att nå en optimal kostnadsbild för dig som kund identifierar vi era specifika förutsättningar innan Inhouse Solution implementeras och tas i drift. Vi erbjuder en genomlysning för att optimera upplägget och hitta de bäst alternativet för er logistikverksamhet.

Med Libera som logistikpartner får ni en partner som alltid strävar efter ständiga förbättringar, effektiviseringar och målsättning att driva produktivitet mot bibehållen kvalitet. Vårt gemensamma mål är att ta er verksamhet till nästa nivå. Genom Libera Inhouse Solution kan ni fokusera på verksamhetens core business och vi tar hand om det vi är experter på – att förbättra er logistik.

Libera erbjuder även lösningar för transaktionsbaserade affärer där ett flöde eller en specifik funktion behöver effektiviseras. Utifrån era faktiska volymer erbjuder vi en dynamisk och följsam kostnadsbild. Typiska flöden som kan vara optimala för denna lösning är exempelvis:

  • Containerlossning
  • Plockflöden
  • VAS tjänster
  • Returhantering

Libera eftersträvar alltid ett partnerskap med våra kunder vilket innebär gemensamma forum för genomdrivning av utveckling och åtgärder i er verksamhet med målsättning att förbättra gemensamt uppsatta KPI:er.

Vill du veta mer om Liberas Inhouse Solutions kontakta oss nedan.