Inhouse Solutions

Drift av site

Liberas organisation har lång erfarenhet av drift av logistikverksamheter i olika former

Det kan vara ett driftansvar av en hel site där vi ansvarar för just hela driften av din verksamhet mot uppsatta mål. Alla uppdrag är unika och vi tar hänsyn till ert uppdrags specifika förutsättningar och krav och därefter utformas en dedikerad driftlösning för att nå rätt kostnader och service.

Tillsammans med dig som uppdragsgivare arbetar vi aktivt och strukturerat med ständiga förbättringar.
Som din drift- och kompetenspartner är vi alltid noggranna med att mäta och följa upp prestationer och utveckling, där vi bl.a. arbetar med egenutvecklade verktyg och metoder för uppföljning och redovisning av relevanta KPI:er. För dig som uppdragsgivare innebär vårt helhetsansvar kvalitet, effektivitet och inte minst kontroll.

Funktionsuppdrag och entreprenader

Funktionsansvar eller entreprenadlösning innebär att Libera ansvarar och driver enskilda funktioner i din logistikverksamhet

Ersättningsmodellen i våra entreprenadlösningar bygger på en tydlig koppling till utfört arbete. Typiska funktioner som lämpar sig för en entreprenadlösningar kan vara containerlossning, returhantering eller en plockfunktion. Inom ramen för funktionsansvaret och entreprenadlösningen driver vi ett kontinuerligt förbättringsarbete med avseende på såväl produktivitet som kvalitet och arbetsmiljö. Tillsammans fattar vi beslut om lämpliga åtgärder och utvecklingsinitiativ.För dig som uppdragsgivare innebär en entreprenadlösning färre planeringspunkter och minskad komplexitet i din verksamhet kombinerat med ökat fokus på produktivitet och kvalitet i den aktuella funktionen.