Interim & projekt

Bättre
blir det inte

Vi på Libera hjälper dig med projekt och interimuppdrag i Stockholm & Mälardalen. Vi tillhandahåller primärt konsulter inom vårt specialistområde logistik, produktion samt HR på olika nivåer som management, inköp på operativ, taktisk, strategisk samt chefsnivå. Vi vill alltid säkerställa att vi skapar värde för er som kund och eftersträvar därför en nära dialog genom hela processen – från det att ni presenterar uppdrag/arbetsområde samt kravprofil tills uppdraget avslutas enligt förväntan & överenskommelse.

Vi arbetar som en specialist i ditt projektteam eller med ett totalansvar för ditt projekt. Som kompetensresurs ligger vi alltid nära driften i vår inriktning och lägger stor vikt vid lösningens praktiska genomförbarhet. Vårt team av resurser består av specialistkompetenser inom bl.a. arbetsledning och styrning, processutveckling, flöde och layout, lagerautomation samt IT-stöd. Inget uppdrag är för litet, i våra referensuppdrag finns allt från mindre verksamheter till större upplägg.

Exempel på roller som vi kan hjälpa er att tillsätta:

  • Logistikchef/Produktionschef
  • Lagerchef/Produktionsledare
  • Platschef
  • Driftledare
  • HR-chef (lager/logistik/produktion)
  • Förändringsledare

Att anlita Libera för era projekt eller interimuppdrag innebär att du anlitar kompetens, professionalitet och smidighet!