Trendspaning — CV-lös rekrytering

En trend som dykt upp under de senaste åren, och som ser ut att vara här för att stanna är så kallad CV-lös rekrytering. Fenomenet syftar till att göra träffsäkra rekryteringar där fokus ligger på önskade kompetenser, men kommer också med ett flertal positiva bieffekter. Bland annat sägs metoden bidra till en ökad jämställdhet i rekryteringsprocessen.

Istället för att på traditionellt vis skicka in CV och personligt brev, där fokus ligger på att sälja sig själv sker den CV-lösa rekryteringen till stor del via mobilen med dynamiska tester som undersöker kunskaper, arbetsmotivation, självförtroende och social anpassningsförmåga.

I en intervju med Dagens Industri förklarar bolaget Next U:s grundare Stefan Lidén fördelarna som kommer i och med övergången från traditionella CV-ansökningar till moderniserade, digitala och dynamiska tester och processer: ”Jag vill veta vem du är, vad du kan och vad du vill. Ett cv blickar tillbaka, och folk skarvar friskt. Jag ville ha en rekrytering fri från dokument – för mobiler och dokument gifter sig inte. Det kommer de aldrig att göra. Vi ville ha en dynamisk mätning där du viktar vad som har högst värde för företaget.”

Den önskan renderade i rekryteringsverktyget Higher — där fokus ligger på att ringa in kandidaters helhetskompetens, snarare än att enbart lista kunskap, utbildningar och tidigare erfarenheter. Idén bygger på att olika delar av processen ska ge olika typer av information om kandidaten, och det är kunden själv som definierar vilka kombinationer av information som är intressanta för den tjänst som utlysts. Att rekrytera med hjälp av både videopresentationer och olika typer av tester ger en större mängd information om kandidaten tidigare i processen.

 ”Testerna tar ingen hänsyn till kön eller ursprung, alla mäts på samma parametrar”. Det innebär att de som inte klarar det första testet får besked direkt, något som sparar tid för både arbetsgivare och arbetssökande. Går man vidare sker nästa del med en videopresentation där rekryteraren får en känsla för personen. 

Nu har ett flertal logistikföretag med volymtunga rekryteringar valt att gå över till verktyget Higher för att effektivisera sina rekryteringsprocesser. Detta samtidigt som man gör rekryteringen mer tillgänglig för kandidater som inte ens behöver ha ett CV redo. I och med att processen sköts helt via mobilen och SMS ser man också en högre svarsfrekvens än om den skett via mejl. Att tillgängliggöra processen öppnar för att få en större bredd bland kandidaterna, och innebär i längden att det går att hitta kandidater som annars fallit bort. 

På Libera arbetar vi med Next U:s verktyg Higher då vår affärsidé präglas av innovation. Libera vill ligga i framkant som ett digitalt bemannings- och rekryteringsföretag som förenklar för våra kunder, kandidater och konsulter med hjälp av tekniskt innovativa rekryteringsprocesser — Higher rimmar med allt detta.