Bemanning

Vi hjälper dig
kvart-i-tolv

De flesta företag behöver någon gång extra personal under en begränsad period. Tillskott vid en föräldraledighet, ersätta för en sjukfrånvaro eller extra tryck vid produktionstoppar. Det kan även röra sig om specialistkompetens för ett projekt. Vi på Libera har lång erfarenhet av bemanning och har hjälpt både stora och små företag med skräddarsydda lösningar.

En av många fördelar med bemanning är kostnadseffektiviteten. Du betalar enbart för de faktiska arbetstimmar du är i behov av. Det är också den mest flexibla och effektiva resursbesparingen eftersom bemanning sker vid behov – under en arbetstopp eller en sommar. Ett bra alternativ för arbetsgivare som vill hålla nere de fasta kostnaderna.

Bemanning via Libera blir ett skönt sätt för er att lösa era personalbehov, smidigt och enkelt. Tack vare vår gedigna erfarenhet kan du räkna med att ha din personal på plats när du behöver det som mest. Tveka inte på att rådfråga oss om du har funderingar kring hur ett upplägg kan komma att se ut.

Bemanning "E-handel"

E-handelslogistik är ett av våra expertisområden och vi vet att det är en framgångsfaktor att hålla en dedikerad personalstyrka till respektive kund. Av erfarenhet vet vi också att en icke dedikerad pool med konsulter innebär en högre personalomsättning, lägre lojalitet, lägre produktivitet och fler dyra misstag i det dagliga arbetet.

Libera erbjuder istället en lösning med väl beprövade metoder för att kapacitetsplanera och tillhandahålla verklig flexibilitet för dig som kund. För varje e-handlares logistikverksamhet sätter vi upp en dedikerad personalpool som tillhandahåller flexibilitet som kan skilja sig flera hundra procent från dag till dag, vecka till vecka och månad till månad i antal timmar.

Vi vet hur viktigt det är att just dina kunder får sina varor precis som utlovat och hur viktigt det således är med hög flexibilitet i personalstyrkan.

Liberas set up av personalpooler drivs on-site där ansvarig service delivery manager har sitt eget team bestående av teamleaders och skiftledare. Vi har en nära relation till våra kunder och är måna om en rak och öppen dialog. Vår lösning gör att vi lägger full fokus på vår personals prestation och välmående genom närheten med våra teamleaders och skiftledare.

Hyr-köp
Smidigt & säkert

Hyr först, rekrytera sen, fungerar precis så som det låter – du hyr in en konsult under en överenskommen tid med målsättningen att rekrytera över personen vid den avtalade hyrestidens slut. Hyr-köp kan också tillämpas när du vill rekrytera över en konsult under uppdraget, exempelvis när konsulten har visat framfötterna och att ni ser ett långsiktigt personalbehov.

Deltidsbemanning
Flexibilitet på dina villkor

Deltidspersonal är en lösning för en flexiblare verksamhet vid exempelvis arbetstoppar, tillfälligt vikariebehov eller under semesterperioder. Libera hjälper dig som kund med bemanning av deltidspersonal, så att du har rätt kompetens på plats – när du behöver det. Libera jobbar aktivt med att dimensionera bemanningen efter kundens och dess verksamhet.