Rekrytering

Ett skönare sätt
att hitta rätt

Vi som rekryterar

Vi kan logistik, produktion och personal. Bakom oss har vi av flera år av rekrytering och bemanning inom branschen. Vi som är verksamma på Libera har alla bakgrund inom logistik, produktion eller HR och några är idag verksamma som interim management- och projektkonsulter inom ovan områden.

Mervärde för dig som kund

Med vår kompetens och bakgrund identifierar vi tillsammans ert behov och krav på framtida medarbetare. Vi vet att titlar och befattningar innebär olika saker inom olika branscher och företag. Vid uppstart av ett nytt rekryteringsuppdrag vill vi därför alltid noga stämma av de förväntningar våra kunder har på kandidaten.

Förutom önskemål om personlighet och kompetens, går vi igenom utbildningsnivå, branscherfarenhet och specialistkunskaper. Vi vill i samtal med dig som rekryterande chef och eventuella nyckelpersoner skapa oss en bild av hela organisationens förväntningar. Baserat på detta skapar vi en kravspecifikation för befattningen som sedan ligger till grund för att identifiera de bästa kandidaterna.

“Case”-baserade intervjuer

Med vår intervjuteknik tar vi reda på om kandidaterna har de kunskaper, erfarenheter och färdigheter som tjänsten kräver, samt om de motsvarar de förväntningar vår uppdragsgivare har. Genom ”case”-baserade intervjuer värderar vi områden som är av särskild vikt kopplat till respektive tjänst/ befattning. Vi använder oss även av arbetspsykologiska tester genom vårt intervjuverktyg och kan presentera med video till våra kunder.

Vår rekryteringsprocess

 1. Rekryteraren sammanställer en kravprofil efter genomgång med kunden
 2. En annons författas och publiceras av rekryteraren för tjänsten som ska tillsättas
 3. Urvalsarbete och search startar för att hitta aktuella och intresserade kandidater
 4. Rekryteraren håller telefonintervjuer med aktuella kandidater samt genomför djupintervjuer av matchande slutkandidater
 5. Utvalda tester genomförs med en certifierad rekryterare som kan identifiera till exempel jobbstil, motivation och beteende eller logisk analytisk förmåga
 6. Välmatchande kandidater presenteras för kunden
 7. Kunden träffar kandidater för intervju och utvärderar och väljer den kandidat som bäst matchar personalbehovet
 8. Referenstagning av utvald slutkandidat utförs av rekryterare. Bakgrundskontroll anpassad till aktuell tjänst genomförs
 9. Kunden anställer utvald och kvalitetssäkrad kandidat för anställning vid företaget, rekryterare meddelar andra sökande kandidater att tjänsten är tillsatt
 10. Tre månader efter anställning följer rekryteraren upp resultatet och upplevelsen av rekryteringsprocessen och matchningen med både kund och kandidat

Del av rekrytering

Vi erbjuder flera delar av rekryteringsprocessen som separata tjänster. Bland annat:

 • Bakgrundskontroll: en omfattande kontroll av personens bakgrund.
 • CV-urval: Komplement för ökat annonsinflöde, breddning av inflödeskanaler, administrativt stöd och urval av CV:n.
 • Second opinion / Personlighetstest: Kvalificerade personbedömningar vid rekrytering och medarbetarutveckling. Bas-, specialist- eller ledningsnivå.