Libera och SiB Solutions inleder samarbete

Libera är ett specialiserat kompetensbolag inom området logistik- och produktion. SiB Solutions är ett logtech-bolag som erbjuder banbrytande Intelligent Video and AI Services. Tillsammans representerar vi nya möjligheter för lager- och logistikverksamheter som verkligen vill ta vara på kraften i skicklig personal och den tekniska omställningen – samtidigt.

I en tid av automatisering behöver transaktionsintensiva företag nya insikter, verktyg och metoder för att säkerställa optimerade godsflöden och en god interaktion mellan människor och maskiner.

För parallellt med att robotar och automation gör mer och fler arbetsmoment, finns det ett stort behov av kunniga medarbetare som är redo att göra skillnad. Effektiv, kvalitetssäkrad godshantering förutsätter rätt personer, processer och teknologier, och som partners kan Libera och SiB Solutions hjälpa fler företag med all tre delarna.

– Vi på Libera är stolta över vår goda verksamhetsförståelse och tydliga specialisering inom området logistik- och produktion. Som en smidig och flexibel samarbetspartner vill vi alltid kunna erbjuda våra kunder ytterligare värde. Partnerskapet med SiB Solutions passar mycket bra in i vårt tänk om framtidens supply chain execution. Säger Per Borgegård, Partner, Libera.

– Libera har en framåtlutad position som en erkänd kompetenspartner inom logistik- och produktion.
Liksom vi vilar deras erbjudande på djupt logistiskt kunnande. Det ska bli spännande att möta företag
tillsammans. Seeing is Believing, det gäller vid hantering av avvikelser, reklamation och orsaksanalys
såväl som för att hjälpa medarbetare i sitt lärande. Säger Fredrik Ek, Channel Manager, SiB Solutions.

Kontakta SiB Solutions >> https://www.sibsolutions.com/contact
Kontakta Libera >> https://libera.se/