Kraftig expansion av nya logistikytor under 2021

DI: Kraftig expansion av logistikytor i Sverige – lagerbyggena spränger magisk miljonvall. Uppgång med 40 procent av nya logistikfastigheter under 2021 jämfört med fjolårets etableringar. Nästa år ökar logistikytorna med ytterligare 45 procent skriver DI i dagens upplaga.

Bakomliggande orsak till den aggressiva expansionen av lagerytor runt om i landet är e-handelsexplosionen som driver på efterfrågan på nya logistikfastigheter.

Vid utgången av 2021 så kommer totalt 29 nya logistikfastigheter ha färdigställts. Man kan sätta detta i proportion till att de under de senaste tio åren endast tillkommit 18 nya byggnader i snitt.

Man ser nya heta logistiklägen i landet som sticker ut lite extra, tex Eskilstuna som fullkomligt exploderat med etableringar och har en enorm tillväxt inom logistik. Göteborgsregionen håller dock sin förstaplats som landets främsta logistikläge fortsatt.

Vidare så har Dagens Logistik rapporterat statistik om en fortsatt kraftig expansion under 2022 av etableringar som uppgår till hela 1,2 miljoner kvadratmeter som är fördelade på 40 nybyggen.

Fullständig artikel hittar ni på nedan länk:

https://www.di.se/nyheter/lagerladorna-tar-over-sverige-nybyggena-spranger-miljonvallen/

Om Libera

Libera är ett specialiserat bemanningsföretag med inriktning logistik- och produktion och har lång erfarenhet av just e-handelslogistik som kan innebära att starta upp en verksamhet genom projektledning och management och självklart även bemanna och rekrytera till dessa typer av verksamheter.

Läs mer om detta under https://libera.se/tjanster/bemanning/