Trendspaning — Soft skills

I LinkedIns årliga trendrapport som samlat data från 35 länder låg ”soft skills” högst på listan över trender som väntas ha stort inflytande på rekryterings- och HR-branschen framöver.

Soft skills avser värden som relaterar till hur en person genomför sinaarbetsuppgifter, personens värderingar och hur en person är generellt — alltså inte enbart kopplat till mer direkta och mätbara kompetenser som är relevanta för en tjänst.

Till exempel kan det ha att göra med hur någon går ihop med ett team, förmågan att komma på kreativa lösningar, eller intressen som kan vara nyttiga för att hantera uppgifter på ett nytt sätt. Denna typ av egenskaper blir allt viktigare på en arbetsmarknad som förändras snabbare än någonsin.

I LinkedIns rapport svarade 92% av de tillfrågade att soft skills är lika viktiga, eller viktigare än ”hårda”, traditionella kompetenser — och att det blir en viktig faktor att ta i beaktning under en rekryteringsprocess framöver.

89% av de tillfrågade i rapporten ansåg att en brist på soft skills ofta är en viktig del i en misslyckad rekrytering. 80% menar att soft skills börjar bli mer och mer avgörande för att ett företag ska lyckas.

Osäkerhet kring hur soft skills definieras

Enligt World Economic Forums rapport Future of Jobs kommer endast 58 procent av allt arbete utföras av människor 2022 — resten av maskiner. 
Det gör soft skills som originalitet, kritiskt tänkande, initiativförmåga, och problemlösningsförmåga kommer värderas högst.

Samtidigt som medvetenheten om soft skills ökar är en utmaning såklart hur man ska mäta, identifiera och bedöma dessa förmågor i rekryteringsprocessen.

Enligt LinkedIn uppger 57 procent att de kämpar med att precisera bedömningen av mjuka kompetenser. Endast 41 procent har formella processer för att klara av det, vilket leder till att fördomar och subjektiva tolkningar, snarare än objektivitet, ofta får styra.

Avläsning av kroppsspråk under anställningsintervjun anges av många som den främsta metoden för att bedöma soft skills — vilket knappast kan anses vara fördomsfritt eller särskilt exakt.

Allt fler arbetsgivare inser att de måste säkerställa att de tar tillvara på rätt soft skills för att kunna utvecklas, och motverka den ökande kompetensbristen. Och faktum är det finns strukturerade sätt att identifiera soft skills, exempelvis:

  • Definiera vilka soft skills som ska identifieras och mätas till varje roll, för att sedan inte rucka på dessa.
  • Screena alla sökande med dessa soft skills löpande. Se till att screeningen sker objektivt och rättvist genom anonyma mätningar där fokus enbart är på utvalda personlighetsdrag. Gärna så tidigt i processen som möjligt. Svaren kan då senare fungera som underlag till anställningsintervjun, för att fördjupa sig i kandidaternas styrkor och utvecklingsområden.
  • Låt kandidater genomföra ett case, specifikt anpassat för rollen, är ett bra sätt att se soft skills ”in action”.