Kompetensföretagen: Kvartalsrapporten Q4 2020 – Negativa resultat men stark avslutning på året

Igår släppte Kompetensföretagen kvartalsrapporten för sista kvartalet 2020. Trots att omsättningen minskat med 7% jämfört med Q4 2019 ser man avslutet på året som ett styrkebesked, med tanke på hur läget sett ut under coronapandemin.

Man har också kunnat se regionala skillnader, där Södra Sverige sett en tillväxt på 1,5% jämfört med samma period föregående år – samtidigt som Stockholm backade med 12,9%. De största yrkesområdena sett till omsättning under fjärde och sista kvartalet 2020 var Lager och Logistik (28%), samt Industri & Tillverkning (27%).

Under 2020 hela 2020 var Omställning det enda område som legat på positiv omsättning. Med en 67,5%-ig ökning från jämförbar period 2019 höll trenden under hela 2020. Omsättningen inom områdena Bemanning och Rekrytering minskade under fjärde kvartalet med 7,7 respektive 32,6% jämfört med samma kvartal 2019. Kompetensföretagen förväntar sig dock att dessa områden kommer öka i takt med att ekonomin och arbetsmarknaden återhämtar sig.

Mer info om kvartalsrapporten Q4 – 2020 finns att hitta på Kompetensföretagens hemsida via den här länken.

Rapporten finns att läsa i sin helhet via den här länken.